Keskusrikospoliisi

Yhteystiedot

Yhteystiedot
Käyntiosoite: Jokiniemenkuja 4, 01370 Vantaa
Postiosoite: PL 285
01301 VANTAA

ma-pe 08.00-16.15

Puh 0295 480 141 (vaihde)
Faksi (09) 273 2123

Lapsipornografiasivuille pääsyn estäminen

Suomessa on syksystä 2007 estetty pääsy lapsipornografiasivustoille samaan tapaan kuin Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa on tehty jo vuosia. Keskusrikospoliisi toimittaa päivitetyn estolistan säännöllisesti yli 30 teleyritykselle (FiCom ry:n jäsenyritykset), joiden toiminta kattaa yli 90 % kuluttajille tarjottavista nettipalveluista. Teleyritykset toimivat estotoimissa vapaaehtoisuuden perusteella.

Kun selain pyrkii sivustolle, joka on estotoimien kohteena, ilmestyy tiedote (tiedotesivun kuva, linkit eivät toimi). Estolistalle sivustoja valittaessa poliisilla on käytössään muiden maiden estolistat, lastensuojelujärjestöiltä saadut tiedot lapsipornografiasivustoista ja yksittäisiä palautteita kansalaisilta. Mikäli sivustolta tavataan Suomen rikoslain mukaista lapsipornografiaa tai sivusto muutoin täyttää estotoimien perusteet, esimerkiksi toimii ns. portaalina lapsipornosivustoille, sivusto on sisällytetty estolistalle. Toimenpiteistä pidetään kirjaa ja estotoimen perusteena ollut aineisto tallennetaan muistiin myöhempää tarvetta kuten laillisuustarkastusta varten.

Suomessa teleyritykset ovat lähteneet liikkeelle samalla suodatustekniikalla kuin mitä esimerkiksi Norja, Ruotsi ja Tanska ovat jo vuosia käyttäneet. Tällä hetkellä estotoimia kohdistetaan koko sivustoon (DNS -suodatus). Poliisi tuottaa myös tietoja sellaisista kohteista, joihin voidaan soveltaa sivukohtaista suodatusta (URL -suodatus), mikäli teleyrityksillä on siihen tekniset valmiudet.

Lapsipornografian estotoimia koskevan lain (1068/2006) tarkoituksena on lasten ja heidän perusoikeuksiensa suojaamiseksi edistää toimenpiteitä, joiden avulla voidaan estää pääsy ulkomailla ylläpidettäviin lapsipornosivustoihin. Laki antaa poliisille oikeuden laatia, ylläpitää ja päivittää luetteloa lapsipornosivustoista ja teleyrityksille oikeuden tarjota palvelujaan siten, että niiden avulla ei ole pääsyä lapsipornosivustoihin. Poliisin laatimat luettelot ovat lain perusteella salassa pidettäviä. Salassapito koskee poliisin lisäksi teleyrityksiä ja heidän lukuunsa toimivia henkilöitä. Estotoimet ovat osa EU:n poliisipäälliköiden toimintaryhmän käynnistämää lapsipornografian CIRCAMP -torjuntahanketta (COSPOL Internet Related Child Abusive Material Project).

YK:n lasten oikeuksien yleissopimus (SopS 59–60/1991), EU:n neuvoston puitepäätös lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsipornografian torjumisesta (2004/68/YOS) ja Euroopan neuvoston tietoverkkorikosyleissopimus (SopS 60/2007) asettavat Suomelle selkeitä velvoitteita muun muassa lapsipornografian torjumiseksi.Takaisin | Tulosta sivu


Share

Hae sivustolta: