Keskusrikospoliisi

Yhteystiedot

Yhteystiedot
Käyntiosoite: Jokiniemenkuja 4, 01370 Vantaa
Postiosoite: PL 285
01301 VANTAA

ma-pe 08.00-16.15

Puh 0295 480 141 (vaihde)
Faksi (09) 273 2123

Rahanpesuilmoituksen tekeminen

Ilmoitusvelvolliset ovat velvollisia tekemään havaitsemistaan epäilyttävistä liiketoimista ilmoituksen Rahanpesun selvittelykeskukselle (rahanpesulaki 23 ja 24 §). Ilmoitus on pääsääntöisesti tehtävä sähköisesti. Rahanpesuilmoituksen voi tehdä alla olevan linkin kautta. 

Ilmoitusvelvollisen on täytettyään rahanpesulan 9 §:n 3 momentissa säädetyn selonottovelvollisuuden viipymättä ilmoitettava Rahanpesun selvittelykeskukselle epäilyttävästä liiketoimesta tai terrorismin rahoittamisen epäilystä.

Ilmoitus tehdään, kun

  • epäilyttävä liiketoimi on suoritettu
  • keskeytetty liiketoimi on selvitysten jälkeenkin epäilyttävä
  • liiketoimesta on kieltäydytty
  • jälkikäteen paljastuu seikka, joka tekee liiketoimesta epäilyttävän.

Rahanpesulain 39 §:n mukaan ilmoitusvelvollinen on velvollinen korvaamaan taloudellisen vahingon, joka asiakkaalle on aiheutunut liiketoimen selvittämisestä, epäilyttävästä liiketoimesta ilmoittamisesta taikka liiketoimen keskeyttämisestä tai liiketoimesta kieltäytymisestä vain, jos ilmoitusvelvollinen ei ole noudattanut sellaista huolellisuutta, jota häneltä olosuhteet huomioon ottaen voidaan kohtuudella vaatia.

Luettelo ilmoitusvelvollisista

Sähköinen rahanpesuilmoitus

Rahanpesun selvittelykeskus on ottanut käyttöön uuden sähköisen ilmoitusjärjestelmän, jossa ilmoituksen voi tehdä

  • organisaation edustajana (ilmoitusvelvollinen tai muu ilmoittajataho) tai
  • yksityishenkilönä. 

Kummassakin tapauksessa ilmoitus edellyttää rekisteröitymistä järjestelmään. 

Rahanpesuilmoitus organisaation edustajana

Rahanpesuilmoituksen tekemiseksi organisaation edustajana tarvitaan ensiksi organisaation rekisteröityminen, jossa samalla rekisteröityy organisaation ensimmäinen ilmoittajahenkilö. Ensimmäinen ilmoittajahenkilö on automaattisesti organisaation web-sivujen ylläpitäjä. Ylläpitäjän rooli on vaihdettavissa myöhemmin, kun muita henkilöitä rekisteröityy ilmoittajatahon ilmoittajahenkilöiksi.
Siirry sovelluksen etusivulle.

Rahanpesuilmoitus yksityishenkilönä

Siirry sovelluksen etusivulle ja rekisteröidy yksityishenkilönä.

Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä Rahanpesun selvittelykeskukseen puhelimitse numeroon 0295 486 833 (arkisin klo 8 - 16).

XML-muotoinen ilmoitus

Ilmoituksen voi lähettää sovelluksen kautta myös ilmoittajan omasta tietojärjestelmästä tuotettuna XML-tiedostona. Jos olet kiinnostunut tästä mahdollisuudesta, ota yhteyttä Rahanpesun selvittelykeskukseen sähköpostitse goaml.krp(at)poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 0295 486 833 (arkisin klo 8 - 16).  

Linkki XML-skeemasivulleTakaisin | Tulosta sivu


Share

Hae sivustolta: