Om polisen > Gradbeteckningar
Kontakt informationPolisens gradbeteckningar i Finland

Axelklaff, beteckning på mössan, skärmprydnad och kragbeteckning är emblem som anger den finska polisens tjänsteställning. Gemensamma emblem för alla är ärmsköld, polisemblem och namnbricka.

Polisen delar inte ut emblem till utomstående.

Polisens gradbeteckningar i Finland

Polistjänsternas titlar på svenska och engelska (pdf)

 

kuvaUtskrift

Share

Sök på webbplatsen: