Rikokset > Sovittelu
YhteystiedotRikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelu

Sovittelu on vapaaehtoista, luottamuksellista, puolueetonta ja maksutonta. Sitä on saatavissa kaikkialla Suomessa. Soviteltavat asiat ovat tavallisimmin väkivaltarikoksia, omaisuusrikoksia tai erilaisia riita-asioita. Sovittelu edellyttää kaikkien osapuolten suostumusta. Suostumuksen voi peruuttaa missä tahansa sovittelun vaiheessa.

Sovittelussa osapuolilla on mahdollisuus kohdata toisensa ja käsitellä rikoksen tai riidan aiheuttamia haittoja. Tavoitteena on auttaa osapuolia löytämään keskenään heitä tyydyttävät ratkaisut ja keinot rikoksesta tai riidasta aiheutuneiden haittojen hyvittämiseksi. Sovittelijoina toimivat tehtävään koulutetut, vapaaehtoiset henkilöt ammattihenkilöstön ohjauksessa ja valvonnassa. Sovittelutapaamisissa voi olla mukana osapuolten ja sovittelijoiden lisäksi myös huoltaja, edunvalvoja, tukihenkilö, avustaja tai tulkki.

Aloitteen sovittelusta voi tehdä rikoksen tai riidan osapuoli, huoltaja tai edunvalvoja, poliisi, syyttäjä sekä opetus-,  sosiaali-  tai muu viranomainen. Lähisuhdeväkivaltarikoksissa vain poliisi tai syyttäjä saa tehdä sovittelualoitteen. Sovittelualoite tehdään sovittelutoimistoon. Sovittelutoimiston ammattihenkilöstö selvittää asian soveltuvuuden sovitteluun ja päättää sovittelun aloittamisesta. Sovittelutoimistosta otetaan yhteyttä osapuoliiin ja heille kerrotaan sovittelusta, sen merkityksestä ja osapuolten asemasta sovittelussa. Heille selvitetään myös mahdollisuus hankkia lainopillinen avustaja, tukihenkilö ja tulkki sekä saada tarvittaessa tuki- ja jatkopalveluita. Jos sovittelu päätetään aloittaa, asiaan valitaan kaksi sovittelijaa, jotka vastaavat sovittelun toteutuksesta.

Sovittelussa käsitellään tapahtumia rakentavassa hengessä. Sovittelu voi edetä sovintoon tai se voidaan tarvittaessa keskeyttää. Jos sovittelussa päästään sovintoon, laaditaan siitä osapuolia sitova sopimus, jonka myös sovittelijat allekirjoituksillaan varmentavat.

Lisätietoja sovittelusta saa paikallisista sovittelutoimistoista, aluehallintovirastoista ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta. Kaikkien Suomen sovittelutoimistojen, aluehallintovirastojen ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen yhteystiedot löytyvät nettiosoitteesta: www.thl.fi/sovittelu.

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu esitteet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi löytyvät osoitteesta
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/aiheet/tietopaketit/sovittelu/materiaalipankki

Tulostettava versio

Share

Hae sivustolta: